Usługi

USŁUGI KSIĘGOWE

Zajmujemy się obsługą zarówno małych jak i dużych przedsiębiorców, stacjonarnie oraz  przy użyciu nowoczesnych systemów teleinformatycznych.  Obecnie Kancelaria obsługuje ponad 200  podmiotów gospodarczych.

Nasze oferta obejmuje między innymi:

 • Prowadzenie Ksiąg Handlowych
 • Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego
 • Zeznania roczne i deklaracje
 • Sprawozdania i raportowanie
 • Doradztwo podatkowe i księgowe
 • Księgowość online

KADRY I PŁACE

Niezależnie od formy zatrudnienia, prowadzimy wszelkie sprawy pracownicze i ZUS. Na bieżąco aktualizujemy wiedzę związaną z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych.
W ramach współpracy oferujemy:

 • usługi kadrowe
 • usługi płac
 • sprawozdania do PUP, GUS

Anna ZygadłoDORADZWTO PODATKOWE

Anna Żygadło jako licencjonowany doradca podatkowy wpisana na listę doradców pod numerem 03751 , świadczy osobiście usługi w zakresie doradztwa z dziedziny prawa podatkowego, finansowego, prawa pracy oraz prawa spółek handlowych.

Świadczone w naszej Kancelarii czynności doradztwa podatkowego obejmują:

 • przedstawianie opinii, udzielanie porad i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz Klientów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie
 • reprezentowanie w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach

REJESTRACJA DZIAŁANLOSCI

Kancelaria zapewnia pełne wsparcia dla nowych Klientów, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Oferujemy przede wszystkim usługi doradcze w kwestii wyboru optymalnej formy prawno-organizacyjnej oraz formy opodatkowania.

 

W zależności od wyboru w całości realizujemy wszelkie kwestie związane z procesem rejestracji w :

 • KRS
 • Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

 

W razie pytań prosimy o kontakt.